Služby

  • Návrh interiér - zaměření, návrh - styl, technický výkres pro výrobu, cen. kalkulace
  • Řešení fasád, materiály - barvy - firemní logotyp
  • Výběr dodavatelů a materiálů, designových značek
  • Autorský dozor při realizaci

Jak začínáme

Při osobní schůzce nad stavebními plány - půdorysem stanovíme jednotlivé záměry a požadavky investora. Poté si dojednáme rozsah designérských prací a termín další konzultace.                       Upřesníme si, zda                

  • nechat navrhnout celý interiér včetně realizace
  • nechat navrhnout celý případně část interiéru a realizaci si zajistíte sami.